/ / İşletmenin takas analizi: basit ve güvenilir

İşletmenin hızlıca analizi: basit ve güvenilir

Swat analizi, en güçlüherhangi bir yöneticinin araçları. Bu mekanizmanın etkinliği, konseptinin basitliği nedeniyle temel ilkelerini ve pratikte kolay uygulanmasını sağlayarak başarılmıştır.

Şirketin hızlı analizleri,belirli bir yapıda zayıf ve güçlü taraflarını oluşturmak ve faaliyet gösterdiği pazarın muhtemel risklerini tespit etmek. Pazarın onlara verebileceği fırsatlarla firmanın iç güçleri ve zayıf yönlerinin yöneticisi tarafından yapılan analiz sayesinde olumlu bir sonuç elde edilir. Böyle bir karşılaştırmanın ardından, gelecekte kuruluşun gelişimi için temel talimatların tanımlanmasıyla birlikte uygun sonuçlar çıkarılır. Yapılan tüm çalışmaların sonucu, belirli bölümler için kaynakların yeniden dağıtılması konusunda bir karar vermektir.

Şirketin en basit şekliyle Swot analiziolası risk ve tehditlerin daha sonra tanımlanmasıyla birlikte faaliyetin zayıf yönlerini ve güçlü yönlerini gösteren basit bir listedir. Aynı zamanda, yukarıdaki özellikler iç faktörler olarak tanımlanır ve riskler ve tehditler harici olarak tanımlanır.

Bu tür analizler nedeniyle, uygulanabilirHerhangi bir yöneticinin uygulaması için büyük veri tabanları veya resmi eğitim gerekmez. En az firmaya aşina olan ve aynı zamanda çalıştığı pazar hakkında bir fikri bulunan, işletmenin en basit şerit analizini derleyen bir uzman. Bununla birlikte, bu yöntemin basit olmasına rağmen, deneyimli bir çalışanın ilgisini kaybetmiş eski verilere veya güvenilmez kaynaklardan alınan bilgilere dayanan aceleci sonuçlar ve yanlış kararlar verebilir.

Bu konuyu tam olarak tanımlamak için, bir işletmenin kurumsal analizini yaparken profesyonellerin kullandığı temel kuralları dikkate almak gerekir:

Öncelikle, tüm işi analiz etmeye çalışmayın. Belli bir dar alana odaklanarak, en güvenilir sonuçları alabilirsiniz.

İkinci olarak, anaBu analizin unsurları. Bu nedenle, zayıf ve güçlü taraflar, kendi kontrolü altındaki şirketin iç boyutlarıdır. Riskler ve tehditler doğrudan pazarla ilişkilidir ve şirket tarafından düzenlenemez.

Üçüncüsü, zayıf ve güçlü taraflarYalnızca tüketiciler tarafından kabul edilen organizasyonun ekonomik faaliyet alanları tanınmaktadır. Bu nedenle, yalnızca en önemli ve en önemli zayıf yönleri ve avantajları analiz etmek gerekir.

Dördüncüsü, ilkenesnellik. Bu nedenle, bir grup uzman bir uzmanın ne kadar nitelikli olursa olsun, kurumsal değil kurumsal bir analiz yapmalıdır. Sadece belgelenmiş ve doğrulanmış olgulara dayanması gerekir.

Ve nihayet, beşinci olarak, yanlış olanlardan kaçınmak gereklidirFormülasyonlar. Çoğu zaman, şirketin swat analizi bu faktör yüzünden büyük hatalar içermektedir. Temel bir kural vardır: formülasyonun doğruluğu analizin etkililiğine bağlıdır. Bu nedenle, sonuçlar belirli olmalıdır.

Yukarıdakilerden hareketle,Bu tür analiz, söz konusu pazar segmenti veya söz konusu ürün için gerçekleştirilmelidir. Bu yaklaşım, basitlik açısından, şirketin pazardaki fırsatları incelemesine olanak tanır; bu fırsatları uygulama kabiliyeti ile karşılaştırmalıdır. Şirket yönetimi, zamanında ortaya çıkan riskleri ve tehditleri ortadan kaldırabilir. Zayıf yönleri ve güçlü yönleri tüketicilerin bakış açısıyla değerlendirilmelidir; bu da şirketin mevcut fırsatları en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olur.

</ p></ p>>
Devamını oku: