/ / Sorumluluk Sigortası

Sorumluluk Sigortası

Sorumluluk sigortası:bağımsız bir sigorta faaliyet alanı. Bu tür bir sigortada, sigortalı kişinin (poliçe sahibi) yasal olarak ve ayrıca başkalarına zarar verme sözleşmesine (zararın üçüncü şahısların mülklerine olduğu kadar belirli bir kişiye zarar verdiği anlaşılır) bağlı olarak da sorumluluğu vardır. Oluşan sigorta ilişkileri temelinde, sigortacı, sigortalı tarafından üçüncü kişilerin mülkiyetine, sağlığına veya yaşamına neden olan hasarın bir sonucu olarak ortaya çıkan yükümlülüklerle ilgili olarak sigorta sözleşmesinde öngörülen riskleri üstlenir. Sigortalı bir kişi hem bireysel hem de yasal olarak hareket edebildiğinden.

Üçüncü tarafa karşı sorumluluküçüncü bir tarafa zarar veren kişi, zararlarını tamamen telafi etmekle yükümlü olduğu için, kişiler mülkiyetindedirler. Medeni sorumluluk sigortasını kullanarak, poliçe sahibi sigortacıya hasarın telafi edilmesi için kaymıştır. Bununla birlikte, sigortalı taraftaki diğer şahıslara zarar vermek, idari veya cezai sorumluluğu da beraberinde getirir, ancak bir üçüncü şahsa maddi hasar verir ve geri ödemeleri sigortacına kaydırılır.

sorumluluk sigortası iki şekilde davranabilir:

- Gönüllü sigorta, örneğin daire sahiplerinin hukuki sorumluluk sigortası;

- Zorunlu sigorta, örneğin, araba sahiplerinin hukuki sorumluluğu sigortası (OSAGO).

Sorumluluk Sigortası, gönüllü sigorta türlerini ifade etmekle birlikte, bu, konutun kullanılmasından kaynaklanan hasarlara istemeden tahribata uğraması nedeniyle komşularına karşı sorumluluklarını komşularına kaydırarak sigorta şirketlerinin çok alakalı ve talep gören bir hizmetidir. Olası riskler sözleşmede öngörülmüştür ve poliçe sahibi, sigortacının sigortalı tarafından üçüncü şahıslara verilecek zararı telafi etmekle yükümlü olduğu azami sigorta tutarını bağımsız olarak belirleme hakkına sahiptir; örneğin, yangın veya taşkın durumunda. Sigorta riski, muhtemel bir olay olup, oluşması halinde, sigorta sözleşmesine göre, sigortalının zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. sigortacı, sigortalının eyleminden veya etkisiz kalmasından etkilenen üçüncü kişilere ödeme yapar.

Sivil savunma için verilen sigorta sözleşmesi,mevcut sigorta sözleşmesiyle belirlenen belirli bir adrese yapılan olayların bir sonucu olarak mülkiyet zararları, sağlığa zararlar, üçüncü şahısların hayatları - bu sigorta alanıdır.

Sivil sorumluluk sigortası SRO(kendi kendini düzenleyen kuruluşlar), inşaat sektörünün kendi kendini düzenlemeye geçmesi nedeniyle gerekli hale gelmiştir. Bölgesel Kalkınma Bakanlığı zararlardan tazminat sigorta sözleşmesi kapsamında sigortalı toplamı telafi edilecektir olarak, mali istikrarı güçlendirmeyi organizasyonunu ve üyelerini bina ve amaçlayan gerçek güvenliğini sağlamak amacıyla sigorta GO SRO ve üyelerinin ilgili özel önerilerde geliştirilen ve SROs Telafisi Fonu harcamak için izin verir.

Sivil sorumluluk sigortası SRO, sigortalı kişinin (veya poliçe sahibinin) zarar vermek için aşağıdaki sorumluluk risklerine ilişkin bir sözleşmedir:

• Sigortalı işteki eksikliklerin bir sonucu olarak üçüncü tarafların sağlığı veya yaşamı;

• Sigortalı işteki eksikliklerden kaynaklanan üçüncü tarafların mülkiyeti;

• Sigortalı işteki eksikliklerden kaynaklanan çevre;

Sigorta, güvenliğinizin ve finansal istikrarınızın bir garantisidir.

</ p>>
Devamını oku: