/ / Sigorta şirketleriyle yapılan tartışmalar: konuların çözümü

Sigorta şirketleri ile yapılan uyuşmazlıklar: sorunların çözümü

Sigorta, yönlendirilmiş faaliyetleri ifade ederçeşitli risklere karşı poliçe sahiplerinin haklarını korumak. Fakat bu alanda dahi, yargısal düzende ele alınması gereken anlaşmazlıklar var, buna varamıyor gibi. Çatışma durumlarının çözümü farklı şekillerde gerçekleşir. Sigorta şirketleri ile yapılan uyuşmazlıklar genellikle uygun bir başvuruyla mahkemeye başvurmak zorunda kalır.

Sözleşmenin incelenmesi

Çoğu kez, çatışma durumları,sözleşmenin müşterisi tarafından dikkatsiz bir çalışma. Belgede sunulan tüm bilgileri okumak gereklidir. Genellikle, tüketiciler sigorta acentesi tarafından açıklanan bilgileri algılar ve ardından poliçenin oluşturulması konusunda bir karar alırlar.

sigorta ile anlaşmazlıklar

Belgeyi elinize kadar imzalamayın.metin incelenmiştir. Küçük baskılara özel dikkat gösterilmelidir. Genellikle, sigortacılar tarafından tazminat ödemeyi reddetme veya miktarı azaltma için kullanılabilecek ifadeler açıklanmaktadır.

Sözleşmeyi evde okumak tavsiye edilir.sakin ortam. Daha iyisi, belgeyi imzalamadan önce bir avukata danışın. Şirketin tazminat ödemediği durumlara göre, davaların gösterildiği yerlere özel dikkat gösterilmelidir. Size uygun olmayan bir şey varsa, başka bir şirkete gidebilirsiniz.

Bir talep hazırlama

Bir anlaşmazlığı çözmenin en basit yolu sigortalıya bir talepte bulunmaktır. Bu, bazı kurallara göre yapılır:

 • başvuru yazılı olarak yapılmalıdır;
 • iddia açıkça ifade edilmelidir;
 • şartları yerine getirmek için zaman çizelgesini göstermek önemlidir;
 • belge 2 kopya halinde derlenmelidir.

sigorta şirketleri ile anlaşmazlıklar

Sigorta şirketiyle olan anlaşmazlıkları çözmek için,başarılı, yasalara olan bağlantıları tanımlamanız gerekir. Bu durumda, gereklilikler haklı kabul edilir. Tarafların kişisel çıkarlarıyla ilgili duygusal ifadelere izin vermemek gerekiyor.

başka eylem

Ile anlaşmazlıkların çözümü için bir iddia olduğundaSigorta şirketi başvurdu, bir çözüm beklemeniz gerekiyor. Bu süre sözleşmede belirtilmiştir. Bu süre zarfında her şeyi barışçıl yollarla çözmek mümkündür. Herhangi bir tepki olmazsa, sigortalı mahkemeye gitme hakkına sahiptir.

sigorta ile dava

Sigorta şirketi ile yasal anlaşmazlıklar dikkate alınır.En etkili, çünkü bazı şirketler barışçıl pazarlık yapmak istemiyor. Bu durumda karar olumlu ise, başvuru sahibinin haklarını geri alma ve manevi zarar için sigorta acentesi tazminatından kurtarma hakkı vardır.

Mahkeme nasıl kazanılır?

Sigorta şirketleriyle ihtilafların bireysel olarak ele alındığı akılda tutulmalıdır. Bu nedenle, bir kararın hayal edilmesi zordur, çünkü her dava yargıcın ele alacağını düşünecektir.

Mahkemeyi kazanmak için başvurmalısınızbir uzmana yardım etmek. Haklarının savunulması kendi başlarına ele alınabilir, sadece tüm belgelerin doğru bir şekilde işleneceğine dair hiçbir garanti verilmez ve yargılama sürecinde kişisel çıkarları savunabilir.

Bir hak talebinde bulunmak

Sigorta şirketleriyle anlaşmazlıklar mahkemeye ulaşırsa, bir iddia beyanı hazırlamanız gerekir. Içermelidir:

 • Davanın ve mahkemenin taraflarının adı;
 • argümanlar, argümanlar ve kanıtlarla ilgili koşullar;
 • Sigorta şirketi için gereklilikler.

uyuşmazlıkların sigorta ile çözümü

Mahkemeye gitmeden önce emin olmalısın.Haklar ihlal edildi ve sigorta şirketinin faaliyetleri haklı çıktı. Örneğin, şirket ödeme yapmak için müşteriden ek belgeler talep etmektedir. Ve müşteri bunun neden gerekli olduğunu anlamıyor, bir çatışma başlatıyor ve mahkemeye gitmeye karar veriyor. Toplantı sırasında firmanın haklı olduğu, belgelerin yasalarca gerekli olduğu tespit edildi. Daha sonra mahkeme sigortalıların ifadesini reddeder.

Genel sorunlar

Genellikle sigorta şirketleri ile yapılan anlaşmazlıklar sigorta ödemelerinden kaynaklanmaktadır. Bunun nedeni şu faktörlerdir:

 • Sigorta şirketleri ödemelerin büyüklüğünü azaltmaya ya da hiç sağlamaya çalışmazlar;
 • Sigortacı, tüm meselenin mahkemeye gittiğinden dolayı, ödeme prosedürünü geciktirir.

Bu, her birinde böyle zorlukların olduğu anlamına gelmezşirketi. Sözleşmeyi imzalamadan önce, şartları ve koşulları dikkatlice okumalısınız. Firmaların çalışma prensiplerini anlamak için bir uzmanın mevzuattaki incelikleri anlaması zordur.

Çözülen sigorta acenteleri ile anlaşmazlıklarkendi başlarına, genellikle başarısız sonuçlara yol açar. Yasal cehalet nedeniyle, poliçe sahibi kendi çıkarlarını korumak için uygun olmayan bir strateji seçebilir. Her şeyi yönetecek bir avukattan yardım almak en iyisidir.

İddia türleri

Sigorta şirketleri ile ihtilafların çözümü genellikle mahkemenin yardımıyla gerçekleşir. Bu seçenek, şirketin zamanında ödeme yapmaması durumunda en etkilidir.

anlaşmazlıkların sigorta ile çözümü

Hak talepleri aşağıdaki formlarda gelir:

 • ödeme tutarları ile uyuşmazlık talepleri;
 • Ödemelerin reddedilmesi durumunda;
 • olay sigorta etkinliğine atılmadığında.

Herhangi bir sebepten dolayı, bir hak talebinde bulunulduğu için, doğru bir beyanda bulunmak gerekir. Ayrıca, haklarını korumak için sağlam bir strateji önemlidir.

Çatışma nedenleri

Yasada ortaya çıkan birçok belge var.sigorta şirketlerinin çalışma kuralları. Ancak bu anlaşmazlığı, zararlarla ilgili sigorta ile birlikte hesaba katarak - fenomen sık görülür. Firmalar, müşterilere tazminat ödememek için farklı potansiyel müşteriler bulmaktadır. Bazı eylemlerin hiçbir yasal gerekçesi yoktur. Sigorta anlaşmazlıkları ortaya çıkmaktadır, çünkü bu tür şirketler kayıplara gerek duyulmayan kendi işlerini yürütmektedir. Gereksiz ödemelerin yapılmaması gerektiği ortaya çıkıyor.

sigorta şirketleri ile ihtilafların çözümü

Çoğu zaman anlaşmazlıklar bir kazadan sonra ortaya çıkar. Onlar sıradanlar. Dava kararı, tarafların davalarını nasıl kanıtladıklarına bağlıdır. Uygulamada, çoğu durumda, kaybeden sigorta şirketidir. Herhangi bir hak ihlali tespit edildiğinde, sigortalı acilen hareket etmelidir. Bu sizin çıkarlarınızı savunmanıza ve zararları onarmanıza izin verecektir.

Neden avukatlara başvurmanız gerekiyor?

Profesyonel reddetmeye meydan okuyorKazanın sigortalı bir olay tarafından tanınması. Bu gerçekleşirse, şirket kayıpları telafi etmelidir. Bu tür davaların türlerini tanımlayan sözleşmede belirtilmiştir. Sadece ısrarlı bir müşteriden ödeme alın.

Uzman arayacaktazminat. Bunu yapmak için, davanın sigorta olduğuna dair kanıt toplayacaktır. Ayrıca bir iddiada bulunacak ve sigorta şirketine gönderecektir. Bu sonuç getirmezse, dava açılacaktır. Bu durumda, sadece tazminat almak değil, aynı zamanda ahlaki zarar için tazminat, mahkeme masraflarının ödenmesi de mümkün olacaktır.

sigorta anlaşmazlığı

Avukat, materyalleriödemelerin reddedilme veya azaltılmasının nedenleri. Genellikle raporlar kurbanın verdiği yanlış miktarı gösterir. Ardından avukat, tazminat miktarını belirleyebilecek bağımsız değerlendiricilere hitap eder. Sonra Rospotrebnadzor'a bir iddiada bulunur. Hiçbir eylem olmadığında, mahkemeye gitmelisiniz.

Uzmanlar zarar için tazminat konusunda anlaşmazlıklarda yardımcı olurlarKötü nitelikli tıbbi bakım nedeniyle ortaya çıkan sağlık. Uygun olmayan hizmetler bir kişiye zarar verdiğinde bu serviste yardım hayati önem taşır. Sonuçta, bunun sonuçları farklı olabilir - küçük zarardan sakatlığa.

Sigorta şirketi ödemek istemiyorsaZarar için tazminat ödenmesi, zarara delil toplamaktır. Yazılı itirazlar yardımcı olacaktır. Avukatlar sigorta şirketleri temsilcileriyle iletişim kurar, iddialarda bulunur, hasar kanıtlarını toplarlar. Sonuç olarak, müşterinin haklarının korunacağı yüksek bir olasılık vardır ve gerekli tazminatı alacaktır.

</ p>>
Devamını oku: